Kontaktuppgifter
 

Norra Skärgården Förenar
c/o Kerstin Wretling
Gråbergsvägen 4
475 42 Hönö

Facebook: klicka här

Styrelsen
Ordförande: Växelvis ordförandeskap

Vice ordförande: Margreth Simonsson
margreth.simonsson@ockero.se

Sekreterare: Kerstin Wretling
kerstinwretling@hotmail.com

Övriga styrelseledamöter: Kerstin Sterner,
Berndt Olofsson, Daniel Lyckelid